Ako tvorca zážitkovej edukácie ponúkam

Okrem knihy a kariet ponúkam projekt ako Individuálny kurz detskej jógy prepojený s edukáciou alebo do škôlok i škôl ako komplexný koncept pod názvom Malá Haňa.  Spojenie práce s deťmi a radosti z pohybu mi otvorilo priestor na vytvorenie ich kombinácie. 

Tá je jedinečná, pretože spája telo, ducha i  myseľ. Ako?

  • Telo

Pohyb je deťom od mala veľmi blízky. Každé dieťa je iné, a to je dôležité zohľadniť. Predstava jógy 🧘‍♀️ sa rovná zväčša pojmu - pomalé. Nemusí to tak vôbec byť. S ohľadom na dynamiku detí je práve kurz špecifický. Pretože dôležitý je lektor a jeho vnímanie skupiny a podľa toho prispôsobenie hodiny. Kurz Malá Haňa berie na zreteľ potrebu radosti, dynamiky, ale aj uvoľnenia a tréningu koncentrácie. Preto štruktúra            hodiny ponúka prepojenie týchto zložiek a je obohatená o vzdelávanie.

  • Duch

Jógu si ľudia môžu spájať aj s náboženstvom. Avšak to by som ja nerada do kurzu "plietla". Láska ❤️ je tu všade dostupná pre všetkých. Rešpekt, úcta, empatia, nadhľad či vďačnosť sú témy, ktoré patria nielen k bežnému životu, ale i k jóge. Ruch, rýchlosť doby však neumožňuje tieto témy preberať preventívne, s plnou koncentráciou. Väčšinou už riešime ako rodičia, učitelia dôsledok. Príčina ostáva hlboko v detskej duši a je potrebné o nej v bezpečnom prostredí hovoriť. 

  • Myseľ

Ilustrácia v knihe je oku lahodiaca a zároveň je to reálny nákres pozície inšpirovaný jógou. Pozíciu sprevádza báseň. Vďaka jej slovám sa dieťa vie do nej dostať. Nato však treba dávku koncentrácie, aktívne počúvanie, prácu oboch mozgových hemisfér 🧠 a samozrejme chuť a hravosť, ktorej deti majú neúrekom.

Edukácia detí hravou formou je mojou pracovnou náplňou, a preto sa v básničkách vyskytujú rôzne pojmy, ktorých vysvetlenie alebo diskusia o nich si môžu vyžiadať aj prípravu. Takto vďaka didaktickým pomôckam, ale i obyčajným doma vyrobeným vie čítanie knihy nadobudnúť aj nepriamo charakter edukácie hravou formou.

Je tu ponuka v rámci konceptu Malá Haňa urobiť kurz individuálne alebo si ho zakúpiť do škôlky či školy.

Ako sa dá pracovať s knihou sa môžete dozvedieť v sekcii Blog .

Nákupný košík

Váš košík je prázdny.